Μέλη Σ.Ε.Ν

Όνομα Επίθετο

Cruz Bannan

Μενείς Νορβηγία;;

ΝΑΙ

Σε ποιά πόλη μένεις στην Νορβηγία?

NP