Μέλη Σ.Ε.Ν

Όνομα Επίθετο

Madeline Brett

Μενείς Νορβηγία;;

ΝΑΙ

Σε ποιά πόλη μένεις στην Νορβηγία?

CI