Μέλη Σ.Ε.Ν

Όνομα Επίθετο

Michail Primikiris

Σε ποιά πόλη μένεις στην Νορβηγία?

Sandvika

Ποιο είναι το τηλ. σου;

+4740556838