Μέλη Σ.Ε.Ν

Όνομα Επίθετο

Demetria Berger

Μενείς Νορβηγία;;

ΝΑΙ

Σε ποιά πόλη μένεις στην Νορβηγία?

KB