Τροποποίηση του κώδικα συνόρων Schengen

30/10/2013 in Ενημερωση

Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Όσλο ενημερώνει.

Στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας http://www.mfa.gr/missionsabroad/norway/visas η οποία αφορά τις θεωρήσεις εισόδου (VISA), έχει αναρτηθεί ένας νέος σύνδεσμος που αφορά τροποποίηση του κώδικα συνόρων Schengen για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Το άρθρο είναι το παρακάτω..

Νέος Κανονισμός υπ’ αριθμ. 610/2013 της ΕΕ που τροποποιεί τον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν

Σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου στον χώρο Schengen, υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει πλέον να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο για διέλευση των συνόρων (ακόμα και αν δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης) και πληροί τους ακόλουθους περιορισμούς.

1) Ισχύει τουλάχιστον επί τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών μελών. Σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται.

2) Εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας

Η διάρκεια διαμονής στον ενιαίο χώρο Schengen θα είναι πλέον 90 ημέρες εντός οιουδήποτε διαστήματος 180 ημερών.

Ως ημερομηνία εισόδου λογίζεται η πρώτη ημέρα παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών και ως ημερομηνία εξόδου λογίζεται η τελευταία ημέρα παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών. Περίοδοι παραμονής που επιτρέπονται βάσει άδειας διαμονής ή θεώρησης παραμονής μακράς διαρκείας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διάρκειας παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών.

Μέχρι 17.10, ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Visumkalkulator/

Από τις 18.10 μπορεί να αναζητηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.