Με Αγγλικά

Θέσεις εργασίας οι οποίες περιελαμβανουν την λέξη κλειδί “english”.

Αυτό σημαίνει πως στις συγκεκριμένες αγγελίες αναζητούν προσωπικό είτε με αγγλικά μόνο είτε και με τις δυο γλώσσες.